Stephanie White Denim Skirt
Stephanie White Denim Skirt
Stephanie White Denim Skirt

Stephanie White Denim Skirt

$28.99

 

Size X-Small Small Medium Large X-Large
Waist  26.5" 28.5"  30.5"  33"  35.5" 
Hips 34.5"  36.5"  38.5"  41"  43.5" 
Length  26" 26" 26"  26"  26"